Karin Axelsson
Hälsa & Fitness
Annons
Annons
Lifestories

4DX – De 4 disciplinerna för exekvering

Karin om 4DX - de fyra disciplinerna för exekvering

Sedan tre år tillbaka har vi på Pineberry arbetat efter en genomförandestrategi som heter 4DX, vilket står för de fyra disciplinerna för exekvering.

När vi började med det var många skeptiska och det tog ett tag att få rutin i det, men vi var uthålliga i strategin och jag är övertygad om att vi inte hade lyckats lika bra som bolag se senaste åren om vi inte hade jobbat enligt denna.

De 4 disciplinerna för exekvering

Det som är grundfilosofin bakom strategin är att vi alla har en virvelvind runt oss på jobbet, som drar i oss och pockar på uppmärksamhet. Om man då inte har definierat vad som är det allra viktigaste att fokusera på under veckan är risken stor att man dras med av virvelvinden och fokus läggs på sådant som inte ger samma värde till bolaget.

Karin om Evergreen Content

Grunden i 4dx-modellen är dessa fyra discipliner:

  • Disciplin 1. Fokusera på det vilt viktiga
  • Disciplin 2. Agera på de ledande måtten
  • Disciplin 3. Upprätthåll en inspirerande resultattavla
  • Disciplin 4. Skapa regelbundna ansvarstagande

Fokusera på det vilt viktiga

Här handlar det om att definiera vad som är det allra viktigaste målet på företaget. Sedan ska respektive avdelning definiera sitt eller sina viktigaste mål som korrelerar med företagsmålet. Alla på avdelningen ska känna att de själva kan påverka sitt eller sina mål och om avdelningen lyckas med sitt mål ska det vara tydligt att det påverkar företagsmålet i rätt riktning.

Agera på de ledande måtten

När avdelningen har definierat sitt eller sina mål ska ett eller fler ledande mått sättas. Detta är aktiviteter som medarbetarna ska utföra varje vecka och som har en stor inverkan på att nå målet/målen.

Upprätthåll en inspirerande resultattavla

Varje avdelning ska ha en resultattavla där alla regelbundet får fylla i sina ledande mått och där mål samt utfall mot mål finns tydligt uppsatt. Tavlan ska gärna sitta på väggen för alla att se varje dag samt vara med i de veckomöten avdelningen har.

Skapa regelbundna ansvarstagande

En förutsättning för att lyckas med strategin är att varje medarbetare känner ett engagemang i detta och ser sin egen del i det. När alla tar eget ansvar och utför sina ledande mått fungerar strategin. Om den mot förmodan ändå inte gör det kan de ledande måtten behöva utmanas och eventuellt justeras.

Karin om 4DX - de fyra disciplinerna för exekvering

Nu går vi på bolaget in i vårt fjärde år med denna strategi. Jag ser fram emot att se fantastiska resultat levereras under året med hjälp av den!

Lämna en kommentar

Annons
Annons