Karin Axelsson
Hälsa & Fitness
Annons
Annons
Healthstories

Så har Coronapandemin påverkat vår fysiska hälsa – Ny forskningsstudie

Rutiner att hålla fast vid - promenad i skogen i morgonsol

Det är ju ett faktum att mycket inom idrott och träning har fått ställas in och ställas om det senaste året. Många gym har varit stängda, idrottsaktiviteter har varit inställda och distansarbete förändrat förutsättningarna för motion och träning. För egen del har jag fått till min träning ändå, men jag kan tänka mig att det är en del andra som har påverkats negativt av detta.

När jag googlade runt hittade jag en relativt ny forskningsrapport, som Mälardalens högskola har genomfört tillsammans med Novus. I denna studie har drygt 1.000 svenskar svarat på frågor om fysisk aktivitet. Du kan läsa mer om studien här eller så läser du vidare i detta inlägg om resultatet i studien.

Så har Coronapandemin påverkat vår fysiska hälsa:

Omfattningen av fysisk aktivitet har minskat

Under Coronapandemin, dvs det senaste året, har tiden som vi svenskar avsätter för måttligt ansträngande aktivitet (när man blir andfådd) minskat med i genomsnitt 100 minuter per vecka, och tiden för mycket ansträngande aktiviteter (som löpning) med en halvtimme.

Även andelen personer som inte rör sig alls har ökat och dessutom har stillasittandet ökat med 40 minuter per dag.

Trenden är alltså tydlig: Den fysiska aktiviteten bland oss svenskar har minskat.

Karin Axelsson Kungsholmen Runt

Sättet att vara fysiskt aktiv har förändrats

För en tredjedel av oss svenskar är tiden för träning på gym, i ett lag eller i rehabiliteringsverksamhet mindre idag jämfört med före pandemin. Här finns dock skillnader mellan könen. Kvinnor i alla åldrar har minskat träningen i organiserad form medan yngre män ägnar sig mer åt organiserad träning.

Promenerandet har inte minskat och för 11 procent har träning på egen hand (till exempel hemmaträning) ökat mycket eller väldigt mycket under pandemin.

Vi kan konstatera att vi tränar på ett annat sätt idag jämfört med innan pandemin.

Kvinnor har påverkats mer  

Nu under pandemin ägnar sig kvinnor i mindre omfattning åt ansträngande aktiviteter och ju äldre de blir desto mindre. Yngre och medelålders kvinnor ägnar lika mycket eller mer tid åt fysisk aktivitet på egen hand idag som före pandemin medan äldre kvinnor ägnar mycket mindre tid åt sådana aktiviteter.

Intressant att det skiljer sig åt så pass mycket mellan åldersgrupperna!

Välmående hänger ihop med fysisk aktivitet

Personer med högre nivåer av fysisk aktivitet säger sig vara mycket nöjda med livet just nu.

Personer med lägre nivåer av fysisk aktivitet är inte är så nöjda med livet. 22 % menar att de mår bättre idag än för ett år sedan. Här ser vi fler män än kvinnor. Samtidigt menar 24 % att de mår sämre idag och här är kvinnorna överrepresenterade.

Vad kan vi göra åt detta?

Jag tror starkt på att vi alla måste hitta bra rutiner i detta “nya” liv för en del av den verklighet vi har nu är här för att stanna. Hur kommer det sig att kvinnorna generellt drabbats mer negativt av pandemin? Varför ser inte vi till att röra på oss och må bra i lika stor utsträckning som männen?

Viktiga frågor och jag tror att vi alla, kvinnor som män, måste se till att ta sitt egna ansvar. Det är du själv som har ansvar för din hälsa. Ta det ansvaret fullt ut och se till att prioritera dig själv och din hälsa först, oavsett pandemin eller inte!

Lämna en kommentar

Annons
Annons