Karin Axelsson
Hälsa & Fitness
Annons
Annons
Healthstories

Stillasittande är lika farligt som rökning

Stillasittande är lika hälsofarligt som rökning - Karin Axelsson

Stillasittande är benämningen på beteende med låg energiförbrukning i sittande ställning. Det handlar i hög grad om skärmtid, det vill säga tid framför tv, dator eller surfplatta, men också om stillasittande i skolbänk eller i möten på kontor. Studier har visat att korta avbrott med muskelaktivitet under en period av mycket sittande är gynnsamt för hälsan på lång sikt. Detta är något som många av oss behöver bli bättre på då stillasittande är lika farligt för hälsan som rökning är.

Stillasittande – vår tids stora hälsobov

För mycket stillasittande leder till en rad negativa hälsoeffekter. Man blir tröttare, mindre
effektiv och risken för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer ökar.

Forskningen visar att risken för förtida död i alla orsaker är 26% högre bland stillasittande män och kvinnor i jämförelse med dem som inte är stillasittande. Inom gruppen av stillasittande är risken för förtida död 20% högre bland långvarigt stillasittande.

Det här måste vi ju ändra på. För vi kan göra väldigt mycket för att minska på stillasittandet.

Vad kan vi göra för att motverka stillasittandet?

Bara en bensträckare under en minut kan ha goda effekter på hälsan och medföra lägre midjemått,
finare blodfetter, lägre inflammationspåslag och bättre sockerbalans hos vuxna. Blodtrycket
sjunker och även risk för blodpropp minskar hos vuxna.

Här kommer några tips på vad du kan göra för att bryta stillasittandet:


• Använd ett höj- och sänkbart skrivbord och växla position ofta.
• Ställ en timer på att ringa en gång i timmen. Ställ dig upp och gör de övningar som jag tipsar om här.
• För de möten det passar, ha promenadmöten.
• Gå av bussen eller tåget en eller ett par stationer tidigare. Samma sak när du ska hem.
• Parkera längst bort på parkeringsplatsen.
• Promenera eller cykla när du kan istället för att ta bilen.
• Gör några övningar medan du väntar på att kaffet ska bli klart.
• Stå och prata i telefon.
• Ta alltid trappan istället för rulltrappa eller hiss.

Det finns så mycket vi kan göra själva för att bryta stillasittandet. Se till att göra det!

Källor:

Follhälsoguiden.se

Generation Pep

Lämna en kommentar

Annons
Annons