Karin Axelsson
Hälsa & Fitness
Annons
Annons
Healthstories

Självrespekt

Självrespekt

Detta fina ord, som är så viktigt att vi har till oss själva. Har du funderat över om du har självrespekt till dig själv? Om inte, så gör det nu!

Vad är självrespekt?

Ett annat ord för självrespekt är självkänsla. Att ha självrespekt innebär att man förstår alla sina behov, önskningar och drömmar. Man tar vara på dem och jobbar aktivt för att uppfylla och genomföra dem. Man värdesätter sig själv högt och prioritetar sig själv och sina egna behov.

Man respekterar sig själv lika mycket som man respekterar andra.

Självrespekt är att känna att vi är värda resultaten av våra ansträngningar.

Sagt av Nathaniel Branden
Karin Axelsson och bebis

Står du upp lika mycket för dig själv som för ditt barn?

Jag hörde den frågan ställas igår och började fundera på den. Jag skulle aldrig tala illa om mina barn, men kan göra det om mig själv ibland. Jag skulle aldrig säga till mina barn att de är fula eller dåliga, men jag kan ibland tänka sådana tankar om mig själv.

För att ha full självrespekt tänker du gott om dig själv och värdesätter dig själv minst lika högt som dina barn. Jag har lite att jobba på där, även om jag har kommit långt.

Självklart ska vi stå upp för våra barn och göra allt vi kan för att hjälpa och stötta dem. Men om vi inte sätter oss själva främst kommer vi inte kunna vara den där mamman eller pappan vi vill vara.

Karin Axelsson och bebis
Självrespekt

Att ha självrespekt borde vara en självklarhet, men är tyvärr inte alltid det. För:

Self Care isn’t selfish.

Slutligen vill jag lyfta de varningssignaler du kan leta efter för att få reda på om du har tappat din självrespekt.

Varningstecken på att du har förlorat din självrespekt:

  • Du blundar för dina innersta känslor
  • Du litar inte på dina instinkter
  • Du låter andra styra ditt liv
  • Du säger aldrig nej
  • Du är för hård mot dig själv
  • Du sätter andras behov före dina egna
  • Du omger dig av negativa människor
Tags : Mental hälsa

Lämna en kommentar

Annons
Annons